Mẫu Hoa Sáp Bán Chạy Nhất

Hà Mi BDL-20Đ 22%
Hà Mi BDL-20Đ
Hà Mi BDL-20Đ

350,000₫

450,000₫

Hà Mi BDL-20Đ

350,000₫

Hà Mi BDL-20H

Hà Mi BT50Đ 29%
Hà Mi BT50Đ
Hà Mi BT50Đ

500,000₫

700,000₫

Hà Mi BT50Đ

500,000₫

Hà Mi GG-Đ

500,000₫

Hà Mi GG-XT

500,000₫

Hà Mi HGL-TH

GẤU HOA HỒNG

Gấu Hoa Hồng 30cm (GH30-H) 9%
Gấu Hoa Hồng 30cm (GH30-H)
Gấu Hoa Hồng 30cm (GH30-H)

500,000₫

550,000₫

Gấu Hoa Hồng 30cm (GH30-H)

Gấu Hoa Hồng 30cm - GH30 9%
Gấu Hoa Hồng 30cm - GH30
Gấu Hoa Hồng 30cm - GH30

500,000₫

550,000₫

Gấu Hoa Hồng 30cm - GH30

2,000,000₫

Gấu Hoa Hồng 80cm (GH80)

HOA HỒNG SÁP QUÀ TẶNG ĐẲNG CẤP

Bó hoa hồng sáp thơm 300 bông khổng lồ 20%
Bó hoa hồng sáp thơm 300 bông khổng lồ
Bó hoa hồng sáp thơm 300 bông khổng lồ

2,400,000₫

3,000,000₫

Bó hoa hồng sáp thơm 300 bông khổng lồ

Hà Mi B99V-Đ 40%
Hà Mi B99V-Đ
Hà Mi B99V-Đ

900,000₫

1,500,000₫

Hà Mi B99V-Đ

Hà Mi B99V-H 18%
Hà Mi B99V-H
Hà Mi B99V-H

900,000₫

1,100,000₫

Hà Mi B99V-H

900,000₫

Hà Mi B99V-T

Hà Mi B99V-X 40%
Hà Mi B99V-X
Hà Mi B99V-X

900,000₫

1,500,000₫

Hà Mi B99V-X

Hà Mi BKT-60Đ 20%
Hà Mi BKT-60Đ
Hà Mi BKT-60Đ

1,200,000₫

1,500,000₫

Hà Mi BKT-60Đ

500,000₫

Hà Mi BT50-X

Hà Mi BT50Đ 29%
Hà Mi BT50Đ
Hà Mi BT50Đ

500,000₫

700,000₫

Hà Mi BT50Đ

Hà Mi CV-16H 15%
Hà Mi CV-16H
Hà Mi CV-16H

550,000₫

650,000₫

Hà Mi CV-16H

Hà Mi CV-25H 20%
Hà Mi CV-25H
Hà Mi CV-25H

800,000₫

1,000,000₫

Hà Mi CV-25H

350,000₫

Hà Mi GN-V

180,000₫

Hà Mi HD-11D

600,000₫

Hà Mi TM-Đ

600,000₫

Hà Mi TM-T

350,000₫

Hà Mi TT-Đ

Hoa Sáp Tình Yêu

Hà Mi B99V-H 18%
Hà Mi B99V-H
Hà Mi B99V-H

900,000₫

1,100,000₫

Hà Mi B99V-H

Hà Mi BKT-50Đ 18%
Hà Mi BKT-50Đ
Hà Mi BKT-50Đ

990,000₫

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50Đ

600,000₫

Hà Mi ILY-Đ

1,000,000₫

Hà Mi T99-N

600,000₫

Hà Mi TM-Đ

600,000₫

Hà Mi TM-T

Quà Sinh Nhật

Hà Mi BD-15N 25%
Hà Mi BD-15N
Hà Mi BD-15N

300,000₫

400,000₫

Hà Mi BD-15N

Hà Mi BDL-20Đ 22%
Hà Mi BDL-20Đ
Hà Mi BDL-20Đ

350,000₫

450,000₫

Hà Mi BDL-20Đ

350,000₫

Hà Mi GN-Đ

400,000₫

Hà Mi HT-T

600,000₫

Hà Mi ILY-Đ

200,000₫

Hà Mi T2G

Hộp Quà Hoa Sáp

Hà Mi H11-T 17%
Hà Mi H11-T
Hà Mi H11-T

250,000₫

300,000₫

Hà Mi H11-T

250,000₫

Hà Mi H11-X

450,000₫

Hà Mi H19-T

20,000₫

Hà Mi H1B

Hà Mi H5B 33%
Hà Mi H5B
Hà Mi H5B

100,000₫

150,000₫

Hà Mi H5B

400,000₫

Hà Mi HT-C

Hoa Sáp Nhũ Kim Tuyến

Hà Mi BKT-50Đ 18%
Hà Mi BKT-50Đ
Hà Mi BKT-50Đ

990,000₫

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50Đ

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50H

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50HD

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50HN

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50TM

1,200,000₫

Hà Mi BKT-50XB

Bó Hoa Hồng Sáp

Hà Mi B99V-Đ 40%
Hà Mi B99V-Đ
Hà Mi B99V-Đ

900,000₫

1,500,000₫

Hà Mi B99V-Đ

Hà Mi B99V-H 18%
Hà Mi B99V-H
Hà Mi B99V-H

900,000₫

1,100,000₫

Hà Mi B99V-H

900,000₫

Hà Mi B99V-T

Hà Mi B99V-X 40%
Hà Mi B99V-X
Hà Mi B99V-X

900,000₫

1,500,000₫

Hà Mi B99V-X

500,000₫

Hà Mi BC-35C

Hà Mi BD-15N 25%
Hà Mi BD-15N
Hà Mi BD-15N

300,000₫

400,000₫

Hà Mi BD-15N